W związku z dynamicznym rozwojem naszego sklepu zmieniamy system e-commerce, dlatego przez najbliższe dni nie będzie możliwości składania zamówień. Przepraszamy za niedogodności, w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu na adres e-mail biuro@misjazdrowia.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 730 455 799 lub +48 (22) 240 15 62.

Regulamin umów sprzedaży sklepu internetowego MisjaZdrowia.pl

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady obowiązujące w stosunku do umów sprzedaży w sklepie internetowym MisjaZdrowia.pl prowadzonym przez OXXO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strąkowej 15a, 01-100 Warszawa, NIP 5272987075, KRS 0000948824, („Sprzedawca”).
2. Do kontaktów z Klientami udostępniamy następujący adres poczty elektronicznej oraz telefony, czynne w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00:
biuro@misjazdrowia.pl
(22) 240-15-62
730-455-799

§ 2
INFORMACJE WSTĘPNE

1. Klienci mogą składać zamówienia korzystając ze sklepu internetowego, ale mogą również wykorzystać w tym celu pocztę elektroniczną lub telefon.
2. Część towarów jest dostępnych jedynie na zamówienie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt. Do zawarcia umowy w przypadku takich towarów, konieczne jest, żeby: Konsument (lub będący na prawach konsumenta) wyraził chęć jej zawarcia, Sprzedawca potwierdził tę możliwość, informując o terminie dostawy, na co Konsument wyraża zgodę. Dopiero moment ostatecznej zgody, poinformowanego Konsumenta, jest w tym przypadku momentem zawarcia umowy.

§ 3
SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) za pomocą systemu płatności elektronicznych, w tym kartą płatniczą (kredytową),
b) przelewem bankowym,
c) za pobraniem podczas dostawy (gotówką lub kartą płatniczą),
3. Termin zapłaty:
a) przy płatności kartą lub za pomocą systemu błyskawicznych płatności elektronicznych, od razu po złożeniu zamówienia Klient jest przekierowany na stronę pozwalającą na dokonanie płatności i wówczas następuje zapłata. W razie niedokonania zapłaty od razu, powinna ona nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od zawarcia umowy;
b) przy płatności przelewem, zapłata powinna nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od zawarcia umowy;
c) przy wysyłce za pobraniem, zapłata powinna nastąpić w momencie dostarczenia towaru;

§ 4
TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

1. Termin dostawy każdorazowo wynika z podanego na stronie terminu dostępności produktu oraz z wybranej przez Klienta metody płatności. W przypadku produktów dostępnych na zamówienie, prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia terminu dostawy przed zawarciem umowy.
2. Przesyłki kurierskie są doręczane w 1-2 dni robocze po dniu nadania, przesyłki paczkomatowe są dostarczane do paczkomatu docelowego w 2-3 dni robocze po dniu nadania.
3. W przypadku produktów z natychmiastową dostępnością, Sprzedawca nadaje przesyłki w dni robocze:
a) przy płatności za pobraniem - w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia,
b) przy przedpłacie - w ciągu 48 godzin od otrzymania zapłaty (pełnej kwoty za zamówione produkty i dostawę).
c) przy płatności na raty – w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia o zawarciu umowy kredytu i pozytywnej weryfikacji dokumentów przez Santander Consumer Bank S.A. Regulamin usług finansowych Santander Consumer Bank S.A. znajduje się pod adresem https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic
4. Dni wolne od pracy przerywają bieg powyższych terminów.
5. W przypadku produktów dostępnych w późniejszym czasie, czas ten jest doliczany do terminu nadania.
6. Jeżeli klient łączy w jednym zamówieniu produkty o różnym czasie dostępności, łączna przesyłka będzie mogła zostać przygotowana dopiero, kiedy będzie dostępny ostatni z zamówionych wspólnie produktów.

§ 5
SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

1. Klient ponosi koszt doręczenia produktu pod wskazany adres, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami.
2. Aktualne koszty i sposoby dostawy umieszczone są na stronie sklepu: https://www.misjazdrowia.pl/content/7-koszty-wysylki
3. W przypadku przesyłek zagranicznych, wielkogabarytowych oraz ważących ponad 30 kg, cena wysyłki ustalana jest indywidualnie. Prosimy o kontakt.

§ 6
REKLAMACJE

1. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami, ani nie są traktowani przez prawo na równi z konsumentami, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Informujemy, że wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
3. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy lub mailem na adres internetowy biuro@misjazdrowia.pl
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta, wystarczające do kontaktu,
b) informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
c) treść samej reklamacji (opis wady),
d) żądanie Klienta,
e) udostępnienie reklamowanego produktu albo, jeżeli to wystarczające, zdjęcia przedstawiającego wadę, w celu umożliwienia Sprzedawcy odniesienia się do reklamacji.
5. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem lub jest traktowany przez prawo na równi z konsumentami, Sprzedawca ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni.
6. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który nie jest konsumentem ani nie jest traktowany przez prawo na równi z konsumentami, termin ten może zostać przedłużony.
7. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma ODR znajduje się pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 7
PRAWO DO ODSTĄPIENIA DLA KONSUMENTÓW I OSÓB TRAKTOWANYCH PRZEZ PRAWO NA RÓWNI Z KONSUMENTAMI

1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, kiedy przedmiotem świadczenia jest „rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych” [art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta].
2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli „przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami” [art. 38 pkt 6 ustawy o prawach konsumenta].
3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, kiedy „przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” [art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta];
4. We wszelkich pozostałych przypadkach Klientom będącym konsumentami (oraz tym, którym przysługują w tej kwestii prawa na równi z konsumentami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z informacją zawartą w załączniku do Regulaminu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W ramach usług posprzedażnych, w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:30 zapewniamy Klientom doradztwo telefoniczne.
2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami ani nie przysługują im w tej kwestii prawa na równi z konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Regulamin dotyczy umów zawieranych od 01.01.2022

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

OXXO Sp. z o.o.
ul. Strąkowa 15a
01-100 Warszawa

biuro@misjazdrowia.pl
(22) 240-15-62
730-455-799

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

OXXO Sp. z o.o.
ul. Strąkowa 15a
01-100 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie”. [Z motywu 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: OXXO Sp. z o.o.
ul. Strąkowa 15a
01-100 Warszawa
biuro@misjazdrowia.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
- Data odbioru


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMINY USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin użytkowania sklepu internetowego MisjaZdrowia.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem MisjaZdrowia.pl („Sklep”) jest OXXO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strąkowej 15a, 01-100 Warszawa, NIP 5272987075, KRS 0000948824, („Administrator”). 2. Do kontaktów z Użytkownikami udostępniamy następujący adres poczty elektronicznej oraz telefony, czynne w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00: biuro@misjazdrowia.pl (22) 240-15-62 730-455-799

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Administrator technicznie umożliwia:
1) przeglądanie stron Sklepu, w tym oglądanie zdjęć produktów z opisami oraz innych materiałów zamieszczonych na stronach Sklepu;
2) wkładanie wybranych produktów do koszyka i wyjmowanie ich;
3) wybór sposobu dostawy;
4) przeliczanie kwot przy zmianie produktów w koszyku lub zmianie wybranego sposobu dostawy;
5) zawieranie w drodze elektronicznej umów sprzedaży ze Sprzedającym, którym jest Administrator (same umowy sprzedaży normuje odrębny regulamin).
2. Usługi te są bezpłatne.

§ 3
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sklep jest dostępny w wersji otwartej. Każdy użytkownik Internetu może do niego swobodnie wchodzić i wychodzić. Umowa jest zawarta w momencie wejścia do sklepu, a rozwiązana w momencie wyjścia.
2. Jedynie w przypadku włożenia produktów do koszyka i niewyjęcia ich przed wyjściem, umowa jest rozwiązywana automatycznie po upływie utraty ważności „ciasteczka” utrzymującego koszyk, o ile Użytkownik nie zakończy jej wcześniej, opróżniając koszyk i wychodząc ze Sklepu.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Aby korzystać ze stron Sklepu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie z usług udostępnianych w ramach stron Sklepu wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do Internetu.
3. Ponadto korzystanie ze stron Sklepu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.

§ 5
Zagrożenia

1. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników ze stron Sklepu, z uwagi na fakt, że Sklep znajduje się w sieci Internet, należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.
2. Usługi Sklepu są bezpłatne. Jednak przypominamy, że Sklep działa w Internecie, zatem dodatkowym kosztem, jaki Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z niego, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.
3. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być składane Administratorowi na adres e-mail: biuro@misjazdrowia.pl
2. W reklamacji wystarczy podać informacje pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, informacje umożliwiające kontakt z tą osobą (adres poczty elektronicznej) oraz samą treść reklamacji i ew. dowody na potwierdzenie zawartych w niej twierdzeń (np. screeny).
3. Konsumentom oraz osobom, którym przysługują w tej kwestii prawa na równi z konsumentami, odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni.
4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
5. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są konsumentami ani nie przysługują im w tej kwestii prawa na równi z konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

§ 7
Odstąpienie od umowy

Wprawdzie Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zakończyć korzystanie z usługi, o czym mowa wyżej, jednak zgodnie z przepisami informujemy, że istnieje również możliwość odstąpienia od umowy, zgodnie z pouczeniem poniżej.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dotyczy tylko konsumentów oraz osób objętych w tej kwestii ochroną konsumencką.

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

OXXO Sp. z o.o., ul. Strąkowa 15a, 01-100 Warszawa biuro@misjazdrowia.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Z uwagi na fakt, że usługi są bezpłatne, kwestia płatności nie występuje.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: OXXO Sp z o.o. , ul. Strąkowa 15a, 01-100 Warszawa, biuro@misjazdrowia.pl

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępności sklepu internetowego.

- Data zawarcia umowy


- Imię i nazwisko konsumenta


- Adres konsumenta


- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data


Regulamin KONTA DLA ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO MisjaZdrowia.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem Kont („Konto”) dla zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego („Użytkownicy”), prowadzonego pod adresem MisjaZdrowia.pl („Sklep”) jest OXXO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strąkowej 15a, 01-100 Warszawa, NIP 5272987075, KRS 0000948824,  („Administrator”).
2. Do kontaktów z Użytkownikami udostępniamy następujący adres poczty elektronicznej oraz telefony, czynne w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00:
biuro@misjazdrowia.pl
(22) 240-15-62
730-455-799
3. Administrator zapewnia Klientom prowadzonego przez siebie Sklepu internetowego możliwość uzyskania indywidualnego Konta dla zarejestrowanych Klientów.
4. Usługa Konta jest bezpłatna.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

W ramach usługi Konta dla zarejestrowanych Klientów, Administrator technicznie umożliwia Użytkownikom:
1) szybsze składanie zamówień - Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać swoich danych;
2) przeglądanie zamówień – Użytkownik może zarówno śledzić status swojego aktualnego zamówienia, jak i przeglądać swoje zamówienia archiwalne;
3) zmiany adresu dostawy do przyszłych zamówień;
4) zmiany hasła;
5) poprawianie danych;
6) zapamiętywanie produktów w przechowalni;
7) korzystanie z rabatów dostępnych tylko dla zarejestrowanych Klientów;
8) zamieszczanie na stronie Sklepu opinii o sprzedawanych w nim produktach.

§ 3
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do korzystania z Konta Użytkownik powinien się zarejestrować, wypełniając krótki formularz rejestracyjny.
2. Do rozwiązania umowy korzystania z Konta wystarczy, że Użytkownik wyśle do Administratora dyspozycję zamknięcia konta na adres biuro@misjazdrowia.pl

§ 4
Wymagania techniczne

1. Aby korzystać z Konta dla zarejestrowanych Klientów, trzeba dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie z usług udostępnianych w ramach Konta wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do Internetu.
3. Ponadto korzystanie z Konta wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.

§ 5
Zagrożenia

1. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Konta, z uwagi na fakt, że Konto znajduje się w sieci Internet, należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.
2. Usługi Konta są bezpłatne. Jednak przypominamy, że Konto działa w Internecie, zatem dodatkowym kosztem, jaki Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z niego, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.
3. W odniesieniu do opinii o produktach, Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje opinie w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi odbiorców, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony dóbr osobistych oraz w przypadku opinii podlegających prawu autorskiemu, również praw do utworu.

§ 6
Zamieszczanie opinii - ogólne zasady

1. Zgodnie z prawem informujemy o zakazie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Z uwagi na możliwość zamieszczania za pośrednictwem narzędzia "Zaufane Opinie" serwisu Ceneo.pl publicznie dostępnych opinii, Użytkownikom zabrania się upowszechniania materiałów:
a) zawierających treści wulgarne;
b) zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
c) naruszających prawa osób trzecich;
d) dokuczliwych lub szkodliwych dla Administratora;
e) zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
f) zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
g) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
h) zawierających treści pornograficzne;
i) zawierających przekazy reklamowe lub spam.
3. Weryfikacja - możliwość wystawienia opinii poprzez serwis Ceneo.pl następuje po udzieleniu osobnej zgody, w formie akceptacji powiadomienia o takiej zgodzie po sfinalizowaniu zakupu w naszym Sklepie.
4. Ocena opierana jest na podstawie ankiet wysyłanych do klientów, którzy zrealizowali zakupy w Sklepie a administratorem danych osobowych jest Ceneo.pl Sp. z o.o.

§ 7
Licencja

dotyczy tych opinii o produktach, które mogą podlegać prawu autorskiemu
1. Udostępniając jakiekolwiek treści, Użytkownik oświadcza, iż posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.
2. Użytkownik udostępniający opinię, udziela użytkownikom Internetu, na okres przeglądania strony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji.
3. Użytkownik, udostępniający opinię, udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utworu na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
4. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia, zgodnie z art. 68.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8
Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Konta mogą być składane Administratorowi pisemnie na podany wyżej adres siedziby lub elektronicznie na podany adres e-mail.
2. W reklamacji wystarczy podać informacje pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, informacje umożliwiające kontakt z tą osobą (adres poczty elektronicznej) oraz samą treść reklamacji i ew. dowody na potwierdzenie zawartych w niej twierdzeń (np. screeny).
3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem lub jest traktowany przez prawo na równi z konsumentami, odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni.
4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
5. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są konsumentami ani nie przysługują im w tej kwestii prawa na równi z konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

§ 9
Odstąpienie od umowy

Wprawdzie Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usługi bez konieczności stosowania przepisów o odstąpieniu, o czym mowa wyżej, jednak zgodnie z przepisami informujemy, że istnieje również możliwość odstąpienia od umowy konta dla zarejestrowanych Klientów, zgodnie z pouczeniem poniżej.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dotyczy tylko konsumentów oraz osób objętych w tej kwestii ochroną konsumencką.

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

OXXO Sp. z o.o. , ul. Strąkowa 15a, 01-100 Warszawa biuro@misjazdrowia.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Z uwagi na fakt, że usługi są bezpłatne, kwestia płatności nie występuje.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: OXXO Sp. z o.o. , ul. Strąkowa 15a, 01-100 Warszawa, biuro@misjazdrowia.pl

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępności sklepu internetowego.

- Data zawarcia umowy


- Imię i nazwisko konsumenta


- Adres konsumenta


- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny udostępniamy partnerom reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Klikając przycisk „Zgadzam się” akceptujesz, aby strona MisjaZdrowia.pl i jej Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies. Wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Możesz w niej samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.